Home

Scheiden

Als je gaat scheiden of als je als samenwonende uit elkaar gaat, breekt er voor jou en de kinderen vaak een moeilijke tijd aan. Een scheiding is voor ouders en kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Als kinderen horen dat hun ouders gaan scheiden laten ze vaak heftige emoties zien, ze zijn boos en verdrietig. Het kan zijn dat je kind veel ruzie gaat maken of extra aandacht vraagt. Ook zijn kinderen vaak bang, hun veilige leven is verdwenen en het is nog niet duidelijk hoe het nieuwe leven er uit gaat zien. Ieder kind beleeft een scheiding op zijn eigen manier.

Als kindercoach help ik je kind door de scheiding heen

Tijdens de echtscheiding en ook daarna is het belangrijk om goed naar het kind te luisteren. Kinderen durven soms niet te vertellen waar zij zich zorgen over maken omdat ze bang zijn dat hun ouders daar verdrietig van worden. Op een leuke, creactieve en ontspannen manier help ik kinderen onder woorden te brengen wat het moeilijk of beangstigend vindt. Dat lucht op. En aan het eind van het kindercoachtraject hebben de kinderen een proces doorlopen.

Mijn doel

Het is mijn passie om je kind weer op weg te helpen, het zelfvertrouwen te vergroten en je kind te leren omgaan met de nieuwe thuissituatie, zodat je kind grip krijgt op de nieuwe situatie en weer onbezorgd zichzelf kan zijn. Ik wil je kind weer laten schitteren!